Град
Обща визия за европейските граждани
Включи се в играта
131 играни
Образование, култура и спорт
Обща визия за европейските граждани
Включи се в играта
60 играни
Околна среда
Обща визия за европейските граждани
Включи се в играта
59 играни
Храни и селско стопанство
Обща визия за европейските граждани
Включи се в играта
55 играни
Здравен център
Обща визия за европейските граждани
Включи се в играта
141 играни
Отговор на разпространението на COVID-20
Обща визия за европейските граждани
Включи се в играта
63 играни
„зеленото“ производство и промишлеността
Обща визия за европейските граждани
Включи се в играта
60 играни
Бъдещият свят на труда
Обща визия за европейските граждани
Включи се в играта
60 играни