Pilsēta
Kopīgs redzējums Eiropas iedzīvotājiem
Spēlēt spēli
141 spēlēta
Izglītība, kultūra un sports
Kopīgs redzējums Eiropas iedzīvotājiem
Spēlēt spēli
68 spēlēta
Vide
Kopīgs redzējums Eiropas iedzīvotājiem
Spēlēt spēli
64 spēlēta
Pārtika un lauksaimniecība
Kopīgs redzējums Eiropas iedzīvotājiem
Spēlēt spēli
66 spēlēta
Veselības centru
Kopīgs redzējums Eiropas iedzīvotājiem
Spēlēt spēli
157 spēlēta
Reakciju uz Covid-19
Kopīgs redzējums Eiropas iedzīvotājiem
Spēlēt spēli
73 spēlēta
Videi draudzīgu rūpniecību
Kopīgs redzējums Eiropas iedzīvotājiem
Spēlēt spēli
68 spēlēta
Nākotnes darba pasaule
Kopīgs redzējums Eiropas iedzīvotājiem
Spēlēt spēli
64 spēlēta