Pilsēta
Kopīgs redzējums Eiropas iedzīvotājiem
Spēlēt spēli
131 spēlēta
Izglītība, kultūra un sports
Kopīgs redzējums Eiropas iedzīvotājiem
Spēlēt spēli
60 spēlēta
Vide
Kopīgs redzējums Eiropas iedzīvotājiem
Spēlēt spēli
59 spēlēta
Pārtika un lauksaimniecība
Kopīgs redzējums Eiropas iedzīvotājiem
Spēlēt spēli
55 spēlēta
Veselības centru
Kopīgs redzējums Eiropas iedzīvotājiem
Spēlēt spēli
141 spēlēta
Reakciju uz Covid-19
Kopīgs redzējums Eiropas iedzīvotājiem
Spēlēt spēli
63 spēlēta
Videi draudzīgu rūpniecību
Kopīgs redzējums Eiropas iedzīvotājiem
Spēlēt spēli
60 spēlēta
Nākotnes darba pasaule
Kopīgs redzējums Eiropas iedzīvotājiem
Spēlēt spēli
60 spēlēta